چاپ انصار مرکز چاپ لیبل

زمان دقیق چاپ لیبل با دستگاه‌های رومیزی و کوچک، به دلیل حذف مراحل آماده‌سازی، بین یک الی دو روز و بعضا کمتر از یک ساعت آماده می‌شوند. در مقابل چاپ افست و فلکسو‌ بین سه تا ده روز کاری زمان نیاز دارد، زیرا نیاز به مراحل قبل از چاپ چون ساخت زینک و کلیشه دارند. قیمت چاپ...

Bangladesh’s Monetary Sector

These components added to rising political stability in the area, and containment of inflation, fiscal deficits, and debt levels boosted further supported development over time. ], Bangladesh has received a substantial enhance when it comes to enhancing the steadiness...